1
H
Hizmetler

E-İmza & E-Fatura

Bodrum E-Fatura & E-İmza


E-İmza : Nitelikli Elektronik Sertifika'ya (NES) dayanılarak oluşturulan elektronik imza (E-İmza) güvenli elektronik imzadır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, "güvenli elektronik imza, elle atılan imzayla aynı hukuki sonucu doğurur".

E-Fatura : Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan E-Fatura (elektronik fatura), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yönetilen bir platformdur. E-Fatura sisteminde şirketlerarası faturalaşma bu platform üzerinden yapılmaktadır. Faturalaşma için hem satıcı hem de alıcı tarafın sisteme kayıtlı olması gerekmektedir.